Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných 7/2004 účinný od 13.01.2004

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 13.01.2004
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných 7/2004 účinný od 13.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 7/2004 s účinnosťou od 13.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým ...

výnos zo 17. decembra 2003 č. 3561/2003-100 o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných ...

Výnosom sa ustanovujú spôsoby označovania ošípaných, požiadavky na evidenciu ošípaných a ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore