Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií 7/2003 účinný od 10.01.2003

Platnosť od: 10.01.2003
Účinnosť od: 10.01.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vojenské právo, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií 7/2003 účinný od 10.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 7/2003 s účinnosťou od 10.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. apríla 1995 bola vo Washingtone ...

Dohoda nadobudla platnosť 11. apríla 1995 na základe článku 16.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.

Načítavam znenie...
MENU
Hore