Všetky konsolidované znenia predpisu 65/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 02.04.2020 účinný od 02.04.2020
MENU
Hore