Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 64/2009 účinný od 27.02.2009

Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 27.02.2009
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 64/2009 účinný od 27.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 64/2009 s účinnosťou od 27.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej ...

opatrenie z 25. februára 2009 č. MF/008928/2009-72, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore