Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie 6/2006 účinný od 05.01.2006

Platnosť od: 05.01.2006
Účinnosť od: 05.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Zdravotníctvo, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie 6/2006 účinný od 05.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 6/2006 s účinnosťou od 05.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na 51. zasadnutí Svetového zdravotníckeho ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmenami súhlas svojím uznesením č. 1492 z 9. februára ...

Zmeny článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie nadobudli platnosť 15. septembra ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 6/2006 Z. z.

  ZMENY ČLÁNKOV 24 A 25 ÚSTAVY SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

  Článok 24

  Rada sa skladá z tridsiatich štyroch osôb navrhovaných rovnakým počtom členských štátov. Zdravotnícke ...

  Článok 25

  Prevziať prílohu - Medzinárodná zmluva - anglická verzia

  Tieto osoby sú volené na obdobie troch rokov. Môžu byť opätovne zvolené za predpokladu, že osobám ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore