Všetky konsolidované znenia predpisu 539/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.12.2001 účinný od 20.12.2001
MENU
Hore