Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Konštituenčnej dohody guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky a Dodatku č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode 53/2013 účinný od 21.03.2013

Platnosť od: 21.03.2013
Účinnosť od: 21.03.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Konštituenčnej dohody guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky a Dodatku č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode 53/2013 účinný od 21.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 53/2013 s účinnosťou od 21.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. ...

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 2011.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, ...

Dodatok nadobudol platnosť 18. mája 2012.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore