Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku ku Konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003 – ustanovenia prislúchajúce k činnosti konštituencie v skupine Svetovej banky na obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2014 52/2013 účinný od 21.03.2013

Platnosť od: 21.03.2013
Účinnosť od: 21.03.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku ku Konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003 – ustanovenia prislúchajúce k činnosti konštituencie v skupine Svetovej banky na obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2014 52/2013 účinný od 21.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 52/2013 s účinnosťou od 21.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. ...

Dodatok nadobudol platnosť 1. novembra 2012.

Pri podpise dodatku Slovenská republika urobila nasledujúce vyhlásenie: „Slovenská republika týmto ...

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore