Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 52/2011 účinný od 01.03.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.03.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 52/2011 účinný od 01.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 52/2011 s účinnosťou od 01.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2010 Luxemburské veľkovojvodstvo ...

Luxemburské veľkovojvodstvo oznámilo svoje vyhlásenia k článkom 23, 26 a 52 a zároveň určilo ...

Rumunsko oznámilo svoje vyhlásenia k článkom 23, 26, 34 a 52, uplatnilo výhradu k článku 55 dohovoru ...

Španielske kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článku 34, uplatnilo výhradu k článku 55 ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 52/2011 Z. z.

  ZMENY A DOPLNENIA

  zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci ...

  (uzavretého 19. októbra 1996)

  Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehl?ad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu ...

  „Luxemburské veľkovojvodstvo:

  a) Dohovor pre Luxemburské veľkovojvodstvo nadobudol platnosť 1. decembra 2010.

  b) Ratifikačná listina Luxemburského veľkovojvodstva obsahuje toto vyhlásenie:Články 23, 26 a ...

  Rumunsko:

  a) Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.

  b) Ratifikačná listina Rumunska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:Žiadosti podľa článku 34 ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Rumunsko určilo ako ústredný orgán na vykonávanie úloh dohovoru ...

  Španielske kráľovstvo:

  a) Dohovor pre Španielske kráľovstvo nadobudol platnosť 1. januára 2011.

  b) Ratifikačná listina obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:Španielske kráľovstvo si vyhradzuje, ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Španielsko určilo ústredný orgán:Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnoprávnu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore