Všetky konsolidované znenia predpisu 51/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.03.2013 účinný od 21.03.2013
MENU
Hore