Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa 50/2003 účinný od 19.02.2003

Platnosť od: 19.02.2003
Účinnosť od: 19.02.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa 50/2003 účinný od 19.02.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 50/2003 s účinnosťou od 19.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 1995 bola na Konferencii ...

Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú ...

Na základe prijatej zmeny v článku 43 ods. 2 sa slovo „desať" nahrádza slovom „osemnásť".

Načítavam znenie...
MENU
Hore