Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní 5/2014 účinný od 23.01.2014

Platnosť od: 23.01.2014
Účinnosť od: 23.01.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní 5/2014 účinný od 23.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 5/2014 s účinnosťou od 23.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ...

opatrenie zo 7. januára 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska ...

Účelom opatrenia je v kontexte rozsiahlej novelizácie zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore