Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z. 47/2014 účinný od 25.02.2014

Platnosť od: 25.02.2014
Účinnosť od: 25.02.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z. 47/2014 účinný od 25.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 47/2014 s účinnosťou od 25.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a ...

výnos z 12. februára 2014 č. MF/000664/2014-321, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Výnos sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore