Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre 462/2010 účinný od 09.12.2010

Platnosť od: 09.12.2010
Účinnosť od: 09.12.2010
Autor: Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
Oblasť: Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre 462/2010 účinný od 09.12.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 462/2010 s účinnosťou od 09.12.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 o dráhach ...

výnos z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.

Výnosom sa ustanovujú maximálne úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore