Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 46/2012 účinný od 10.02.2012

Platnosť od: 10.02.2012
Účinnosť od: 10.02.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 46/2012 účinný od 10.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 46/2012 s účinnosťou od 10.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok ...

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2012 z ...

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2012 z 12. januára ...

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

5.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2013 zo 16. decembra 2011 uzavretá medzi Zväzom ...

a

Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave.

7.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 z 15. decembra 2011 uzatvorená medzi Slovenským ...

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

9.

Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 3. marca 2008 uzatvorený 16. decembra 2011 ...

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

Načítavam znenie...
MENU
Hore