Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 455/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 455/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 455/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa upravuje organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

„726 Transfery finančným inštitúciám 726001 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým ...

1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 10 znie: „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...

2. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 139001 znie: „Úhrada za služby verejnosti ...

3. V prílohe tretej časti písmene A. názov kategórie 160 znie: „Sankcie uložené v daňovom ...

4. V prílohe tretej časti písmene A. kategória 190 znie:

5. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 223002 znie: „Za školy a školské zariadenia“. ...

6. V prílohe tretej časti písmene A. sa za položku 314 vkladá položka 315, ktorá znie: „315 ...

7. V prílohe tretej časti písmene A. sa za položku 324 vkladá položka 325, ktorá znie: „325 ...

8. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 647 dopĺňa podpoložkou 647005, ktorá znie: ...

9. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 714 dopĺňa podpoložkou 714007, ktorá znie: ...

10. V prílohe tretej časti písmene B. položka 726 znie:

11. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 456 dopĺňa podpoložkou 456003, ktorá znie: ...

12. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 819 dopĺňa podpoložkou 819003, ktorá znie: ...

13. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 821 dopĺňa podpoložkou 821009, ktorá znie: ...

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore