Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 45/2006 účinný od 04.02.2006

Platnosť od: 04.02.2006
Účinnosť od: 04.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 45/2006 účinný od 04.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 45/2006 s účinnosťou od 04.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. septembra 2000 ...

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty: ...

1.

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách ...

2.

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libanonskej republiky ...

3.

Protokol medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky ...

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.

Načítavam znenie...
MENU
Hore