Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim" 43/1997 účinný od 21.02.1997

Platnosť od: 21.02.1997
Účinnosť od: 21.02.1997
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Colné právo, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim" 43/1997 účinný od 21.02.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 43/1997 s účinnosťou od 21.02.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bolo v Bruseli ...

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo platnosť 5. decembra 1996 a je účinné od 1. februára ...

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore