Všetky konsolidované znenia predpisu 426/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.12.2012 účinný od 21.12.2012
MENU
Hore