Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 42/2014 účinný od 22.02.2014

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 22.02.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 42/2014 účinný od 22.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 42/2014 s účinnosťou od 22.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 z 13. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenským ...

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 18. decembra 2013 uzatvorená medzi ...

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ...

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

5. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu ...

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016 z 8. januára 2014 ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. januára 2014 uzatvorená medzi ...

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

Načítavam znenie...
MENU
Hore