Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 414/2010 účinný od 05.11.2010

Platnosť od: 05.11.2010
Účinnosť od: 05.11.2010
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Štátne orgány, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 414/2010 účinný od 05.11.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 414/2010 s účinnosťou od 05.11.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

opatrenie z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií ...

Opatrenie upravuje organizačnú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na zákon č. ...

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ 2004-42, ktorým ...

1.

V prílohe druhej časti písmene A. kód 24 znie:

„24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“.

2.

V prílohe druhej časti písmene A. kód 26 znie:

„26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“.

3.

V prílohe druhej časti písmene A. kód 29 znie:

„29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2010.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore