Všetky konsolidované znenia predpisu 404/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2013 účinný od 01.01.2013
2 31.12.2012 účinný od 31.12.2012 do 31.12.2012
MENU
Hore