Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu 4/2012 účinný od 04.01.2012

Platnosť od: 04.01.2012
Účinnosť od: 04.01.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu 4/2012 účinný od 04.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2012 s účinnosťou od 04.01.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore