Všetky konsolidované znenia predpisu 4/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.01.2008 účinný od 10.01.2008
MENU
Hore