Všetky konsolidované znenia predpisu 4/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.01.2006 účinný od 05.01.2006
MENU
Hore