Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 4/2002 účinný od 28.10.2001

Platnosť od: 11.01.2002
Účinnosť od: 28.10.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 4/2002 účinný od 28.10.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2002 s účinnosťou od 28.10.2001

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore