Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách 397/2010 účinný od 11.10.2010

Platnosť od: 11.10.2010
Účinnosť od: 11.10.2010
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách 397/2010 účinný od 11.10.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 397/2010 s účinnosťou od 11.10.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

výnos z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Týmto výnosom sa transponuje smernica Komisie 2009/163/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa mení a ...

Výnos nadobúda účinnosť 11. októbra 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 20/2010 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore