Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu 39/2010 účinný od 05.02.2010

Platnosť od: 05.02.2010
Účinnosť od: 05.02.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu 39/2010 účinný od 05.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 39/2010 s účinnosťou od 05.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní ...

opatrenie z 26. januára 2010 č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia ...

Opatrením sa ustanovuje spôsob, ktorým fyzická osoba alebo právnická osoba preukazuje splnenie ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore