Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne 389/2010 účinný od 07.10.2010 do 31.12.2015

Platnosť od: 07.10.2010
Účinnosť od: 07.10.2010
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne 389/2010 účinný od 07.10.2010 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 389/2010 s účinnosťou od 07.10.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o ...

opatrenie z 28. septembra 2010 č. 17/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách ...

Opatrenie ustanovuje náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore