Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi 388/2010 účinný od 07.10.2010

Platnosť od: 07.10.2010
Účinnosť od: 07.10.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Cenné papiere, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi 388/2010 účinný od 07.10.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 388/2010 s účinnosťou od 07.10.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch ...

opatrenie z 21. septembra 2010 č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi ...

Opatrenie ustanovuje rozsah, periodicitu, spôsob a termín uverejňovania informácií, ktoré sú ...

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe k opatreniu. ...

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 9/2007 o uverejňovaní ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore