Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 376/2010 účinný od 23.09.2010

Platnosť od: 23.09.2010
Účinnosť od: 23.09.2010
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 376/2010 účinný od 23.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 376/2010 s účinnosťou od 23.09.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

opatrenie z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Opatrenie upravuje organizačnú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na opätovné ...

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým ...

1.

V prílohe druhej časti písmene A. sa za kód 15 vkladá nový kód 18, ktorý znie:

„18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“.

2.

V prílohe druhej časti písmene A. kód 27 znie:

„27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky “.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore