Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) 376/2002 účinný od 01.11.2014

Platnosť od: 30.06.2002
Účinnosť od: 01.11.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) 376/2002 účinný od 01.11.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 376/2002 s účinnosťou od 01.11.2014 na základe 148/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 1973 bol v Mníchove podpísaný ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a revíziou dohovoru uznesením č. 1920 ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal listiny o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru a revízii ...

Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.

Prílohy

  O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)

  z 5. októbra 1973

  PROTOKOL O CENTRALIZÁCII A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU(PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)

  1

  PROTOKOL O SÚDNEJ PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ ROZHODNUTÍ O NÁROKU NA UDELENIE EURÓPSKEHO PATENTU(PROTOKOL O UZNÁVANÍ)

  Právomoc a príslušnosť

  POPLATKOVÝ PORIADOK K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (Európsky patentový dohovor)

  novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 7. decembra 2006

  REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)

  REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)

Načítavam znenie...
MENU
Hore