Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky 37/1998 účinný od 14.02.1998

Platnosť od: 14.02.1998
Účinnosť od: 14.02.1998
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky 37/1998 účinný od 14.02.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 37/1998 s účinnosťou od 14.02.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 1997 bol v Havane ...

V súlade s článkom 16 program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 17. novembra 1997.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore