Všetky konsolidované znenia predpisu 364/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.06.2002 účinný od 29.06.2002
MENU
Hore