Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov 359/2012 účinný od 23.11.2012

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 23.11.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov 359/2012 účinný od 23.11.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 359/2012 s účinnosťou od 23.11.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona ...

výnos z 13. novembra 2012 č. 867/2012-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Týmto výnosom sa rozširuje okruh podporovaných subjektov a ich aktivít.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 37/2012 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore