Všetky konsolidované znenia predpisu 34/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.02.2013 účinný od 26.02.2013
MENU
Hore