Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013 34/2013 účinný od 26.02.2013

Platnosť od: 26.02.2013
Účinnosť od: 26.02.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013 34/2013 účinný od 26.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 34/2013 s účinnosťou od 26.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej ...

výnos z 20. februára 2013 č. 39/2013 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí ...

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru ...

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2012 č. ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

Výnos je uverejnený v čiastke 18/2013 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore