Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-0AP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 34/2006 účinný od 31.01.2006

Platnosť od: 31.01.2006
Účinnosť od: 31.01.2006
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-0AP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 34/2006 účinný od 31.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 34/2006 s účinnosťou od 31.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej ...

opatrenie z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Zmeny sa vykonávajú

- v prílohe č. 1 - dopĺňa sa ustanovenie o maximálnych cenách tkanív a buniek na účely transplantácie, ...

- v prílohe č. 2 - dopĺňa sa časť VII. Tkanivá a bunky na účely transplantácie podľa § 35 ...

- v prílohe č. 4 častiach A a C.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore