Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1 150. výročia jeho úmrtia 339/2011 účinný od 19.10.2011

Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 19.10.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1 150. výročia jeho úmrtia 339/2011 účinný od 19.10.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 339/2011 s účinnosťou od 19.10.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho ...

1.

Úvodné ustanovenia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-a

a)

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-b

b)

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-c

c)

Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 ...

2.

Vzhľad zberateľskej euromince

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-a

a)

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená silueta bronzového zvona z obdobia Nitrianskeho kniežatstva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-b

b)

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazená silueta fiktívneho portrétu nitrianskeho kniežaťa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-c

c)

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: december 2011

Jozef Makúch v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore