Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006-SL z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov 33/2008 účinný od 30.01.2008

Platnosť od: 30.01.2008
Účinnosť od: 30.01.2008
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006-SL z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov 33/2008 účinný od 30.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 33/2008 s účinnosťou od 30.01.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. ...

výnos z 21. decembra 2007 č. 24326/2007-OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva ...

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. decembra 2007 č. 24326/2007-OL, ktorým ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 5/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore