Všetky konsolidované znenia predpisu 323/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.10.2013 účinný od 18.10.2013
MENU
Hore