Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 323/2013 účinný od 18.10.2013

Platnosť od: 18.10.2013
Účinnosť od: 18.10.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 323/2013 účinný od 18.10.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 323/2013 s účinnosťou od 18.10.2013

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore