Všetky konsolidované znenia predpisu 313/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 22.06.2002 účinný od 22.06.2002
MENU
Hore