Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vykonaní zmeny určenia orgánov Slovenskej republiky oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín vydávať osvedčenia („Apostille") 313/2002 účinný od 22.06.2002

Platnosť od: 22.06.2002
Účinnosť od: 22.06.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vykonaní zmeny určenia orgánov Slovenskej republiky oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín vydávať osvedčenia („Apostille") 313/2002 účinný od 22.06.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 313/2002 s účinnosťou od 22.06.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. mája 2002 bola vykonaná zmena ...

V dôsledku prijatých zmien Slovenská republika určila orgány oprávnené podľa článku 6 dohovoru ...

1.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

a)

pre verejné listiny vydané alebo overené súdmi, notármi, exekútormi alebo inými justičnými ...

b)

pre preklady písomností vyhotovené súdnymi tlmočníkmi;

2.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín ...

3.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte;

4.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou ...

5.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte;

6.

krajské úrady

a)

pre matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave),

b)

pre verejné listiny vydané zdravotníckymi zariadeniami, ktorých zriaďovateľom je krajský úrad, ...

c)

pre verejné listiny vydané orgánmi samosprávy;

7.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané ...

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že zmluvnou stranou dohovoru ...

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore