Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024 311/2022 účinný od 13.09.2022

Platnosť od: 13.09.2022
Účinnosť od: 13.09.2022
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024 311/2022 účinný od 13.09.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 311/2022 s účinnosťou od 13.09.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaloopatrenie z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024. Opatrenie ustanovuje sumy maximálneho ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl a sú určené pre študijné programy poskytované v externej forme štúdia. Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2022. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk. Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore