Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži v súlade s článkom X ods. 6 303/2013 účinný od 04.10.2013

Platnosť od: 04.10.2013
Účinnosť od: 04.10.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo verejné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži v súlade s článkom X ods. 6 303/2013 účinný od 04.10.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 303/2013 s účinnosťou od 04.10.2013
Načítavam znenie...
MENU
Hore