Všetky konsolidované znenia predpisu 28/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.01.2007 účinný od 17.01.2007
MENU
Hore