Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71184
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám 273/2019 účinný od 03.09.2019


Platnosť od: 03.09.2019
Účinnosť od: 03.09.2019
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám 273/2019 účinný od 03.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 273/2019 s účinnosťou od 03.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38g zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným ...

Týmto rozhodnutím sa

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazkaI. zakazuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-a

a)

investičným spoločnostiam podľa článku 2 ods. 1 bodu 1 MiFIR a úverovým inštitúciám podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-a.odrazka-i

i)

poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy vyžaduje od neprofesionálneho klienta, aby zaplatil počiatočnú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-a.odrazka-ii

ii)

poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy poskytuje neprofesionálnemu klientovi ochranu uzavretím ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-a.odrazka-iii

iii)

poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy poskytuje neprofesionálnemu klientovi ochranu pred záporným ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-a.odrazka-iv

iv)

poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy neposkytne priamo alebo nepriamo neprofesionálnemu klientovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-a.odrazka-v

v)

poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy nekomunikuje priamo alebo nepriamo informácie neprofesionálnemu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.pismeno-b

b)

vedome a zámerne sa zúčastňovať na aktivitách, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzať ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1II. Pre účely tohto rozhodnutia sa rozumie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-a

a)

„finančnou rozdielovou zmluvou“ alebo „CFD“ (contract for differences) derivát iný ako opcia, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-b

b)

„vylúčenou nepeňažnou výhodou“ akákoľvek nepeňažná výhoda iná ako informácie a nástroje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-c

c)

„počiatočnou maržou“ akákoľvek platba vyžadovaná pre otvorenie pozície v CFD okrem provízie, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d

d)

„ochrannou počiatočnou maržou“ počiatočná marža podľa druhu podkladového aktíva:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-da

da)

3,33 % pomyselnej hodnoty (notional value) CFD, ak podkladovým aktívom je menový pár, ktorý tvoria ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-db

db)

5 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom nasledovný index, menový pár alebo komodita: ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-db.odrazka-i

i)

ktorýkoľvek z týchto akciových indexov: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Cotation ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-db.odrazka-ii

ii)

menový pár zložený aspoň z jednej meny, ktorá nie je uvedená v bode da), alebo

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-db.odrazka-iii

iii)

zlato,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-dc

dc)

10 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom komodita alebo akciový index, pričom táto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-dd

dd)

50 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom kryptomena, alebo

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-de

de)

20 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-de.odrazka-i

i)

akcia alebo

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-d.pismeno-de.odrazka-ii

ii)

aktívum, ktoré nie je uvedené v bodoch da) až de),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-e

e)

„ochranou uzavretím pri určitej marži“ uzavretie jednej alebo viacerých otvorených CFD neprofesionálneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.pismeno-f

f)

„ochranou pred záporným zostatkom“ obmedzenie súhrnných záväzkov neprofesionálneho klienta ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2III. Podmienky upozorňovania na riziko

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-a

a)

Upozornenie na riziko podľa článku I písm. a) bodu v) tohto rozhodnutia musí mať úpravu, ktorou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-b

b)

Ak sa komunikácia alebo zverejnené informácie nachádzajú na trvanlivom médiu alebo webovej stránke, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-c

c)

Ak sa komunikácia alebo zverejnené informácie nachádzajú na inom ako trvanlivom médiu alebo webovej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov neprofesionálnych investorov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-d

d)

Odchylne od písmen b) a c), ak počet znakov nachádzajúcich sa v upozornení na riziko vo formáte ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~2Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov CFD neprofesionálnych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-e

e)

Ak sa použije upozornenie na riziko vo formáte stanovenom v písmene d), komunikácia alebo uverejnené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f

f)

Upozornenie na riziko musí obsahovať aktuálny percentuálny podiel strát u konkrétneho poskytovateľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f.pismeno-fa

fa)

sa za účet na obchodovanie s CFD individuálneho neprofesionálneho klienta, na ktorom došlo k finančnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f.pismeno-fb

fb)

sa do výpočtu zahrnú všetky náklady súvisiace s CFD spojenými s účtom na obchodovanie s CFD ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f.pismeno-fc

fc)

sa do výpočtu nezahrnú tieto skutočnosti:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f.pismeno-fc.odrazka-i

i)

akýkoľvek účet na obchodovanie s CFD, na ktorom neboli otvorené finančné rozdielové zmluvy spojené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f.pismeno-fc.odrazka-ii

ii)

akékoľvek zisky alebo straty z produktov iných ako CFD spojených s účtom na obchodovanie s CFD, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-f.pismeno-fc.odrazka-iii

iii)

akékoľvek vklady alebo výbery prostriedkov z účtu na obchodovanie s CFD.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g

g)

Odchylne od písmen b) až f), ak v priebehu posledného 12-mesačného výpočtového obdobia poskytovateľ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g.odrazka-i

i)

Štandardné upozornenie na riziko na trvanlivom médiu alebo webovej stránke

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g.odsek-1Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g.odrazka-ii

ii)

Skrátené štandardné upozornenie na riziko

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g.odsek-1~1Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g.odrazka-iii

iii)

Štandardné upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.pismeno-g.odsek-1~2Na 74 – 89 % neprofesionálnych účtov CFD dochádza k finančným stratám.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~3IV. Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť, právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia ...

Na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk a vo Vestníku Národnej banky Slovenska v čiastke ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore