Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva 27/2007 účinný od 17.01.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 17.01.2007
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva 27/2007 účinný od 17.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 27/2007 s účinnosťou od 17.01.2007

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore