Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva 27/2007 účinný od 17.01.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 17.01.2007
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva 27/2007 účinný od 17.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 27/2007 s účinnosťou od 17.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 ...

Regulovaný subjekt Číslorozhodnutia Dátum vydaniarozhodnutia Číslovestníka 1. Slovenský plynárenský ...

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore